ورود به پانل مشترکین

ورود با کد ملی
ورود با نام کاربری
برگزاری سومین جلسه آموزشی وظایف و مسئولیت های اپراتورهای ایستگاه سامانه دوچرخه عمومی مشهد

تاریخ انتشار: 1393/03/13

جلسه آموزشی در مورخ 93/02/22 ساعت 17 الی20 در فرهنگسرای سازمان حمل ونقل با حضور 80 شرکت کننده از جمله مدیر عامل و کارشناسان فناوری اطلاعات و امور مشترکین و اپراتورهای ایستگاه برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی این سازمان در جلسه مذکور ,سخنرانان بر رعایت نکات اصولی و عملی برخورد با شهروندان تاکید کردند. آشنایی اپراتورهای با نظارت عملی ,وظایف و مسئولیت های آنان در قبال شهروندان از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت ودر پایان جلسه به سوالات اپراتورها توسط کارشناسان فنی پاسخ داده شد.