ورود به پانل مشترکین

ورود با کد ملی
ورود با نام کاربری
'به مناسبت میلاد رسول اکرم ثبت نام از شهروندان در سامانه دوچرخه عمومی مشهد آغاز شد'

به مناسبت میلاد رسول اکرم ثبت نام از شهروندان در سامانه دوچرخه عمومی مشهد آغاز شد

توضیحات در متن آگهی

تاریخ انتشار: 1392/10/28

'سامانه دوچرخه عمومی مشهد جهت تکمیل کادر ایستگاه ها استخدام می نماید.'

سامانه دوچرخه عمومی مشهد جهت تکمیل کادر ایستگاه ها استخدام می نماید.

برای تکمیل فرم استخدام کلیک نمایید

تاریخ انتشار: 1392/12/15

'برگزاری سومین جلسه آموزشی وظایف و مسئولیت های اپراتورهای ایستگاه سامانه دوچرخه عمومی مشهد'

جلسه آموزشی در مورخ 93/02/22 ساعت 17 الی20 در فرهنگسرای سازمان حمل ونقل با حضور 80 شرکت کننده از جمله مدیر عامل و کارشناسان فناوری اطلاعات و امور مشترکین و اپراتورهای ایستگاه برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی این سازمان در جلسه مذکور ,سخنرانان بر رعایت نکات اصولی و عملی برخورد با شهروندان تاکید کردند. آشنایی اپراتورهای با نظارت عملی ,وظایف و مسئولیت های آنان در قبال شهروندان از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت ودر پایان جلسه به سوالات اپراتورها توسط کارشناسان فنی پاسخ داده شد.

تاریخ انتشار: 1393/03/13

<
1
> صفحه 1 از 1